หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา
ห้องปรับอากาศ 4 คน/ห้อง
ห้องปรับอากาศ 3 คน/ห้อง
ห้องปรับอากาศ 2 คน/ห้อง
ห้องพัดลม 4 คน/ห้อง
ห้องพัดลม 3 คน/ห้อง
ห้องพัดลม 2 คน/ห้อง
หอพักนานาชาติ 2 คน/ห้อง
หอเพชร
14
11
4
84
71
10
0
หอมุกดา
0
0
5
0
0
31
0
หอบุษราคัม
0
0
10
0
0
37
0
หอนิลรัตน์
0
0
0
0
0
46
0
หอทับทิม
0
0
10
0
0
25
0
หอมรกต
0
0
1
0
0
45
0
หอพักนานาชาติ ตึก B
0
0
0
0
0
0
1
หอพักนานาชาติ ตึก A
0
0
0
0
0
0
11
หอพักนานาชาติ ตึก C
0
0
0
0
0
0
52