ค่าบำรุงหอพัก

รายการ
ห้องปรับอากาศ/เทอม
ห้องพัดลม/เทอม
หอพักนานาชาติ/เทอม
ห้องพักละ 4 คน
คนละ 5,000 บาท
คนละ 3,000 บาท
ห้องพักละ 3 คน
คนละ 6,700 บาท
คนละ 4,000 บาท
ห้องพักละ 2 คน
คนละ 10,000 บาท
คนละ 6,000 บาท
ห้องพักละ 2 คน
คนละ 15,000 บาท
ค่าประกันหอพักนักศึกษา
1,100 บาท
1,100 บาท
ค่าไฟฟ้า
5 บาท
5 บาท