blog post

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ค่าหอ ค่าประกัน ให้เรียบร้อย สามารถชำระค่าหอได้ที่สำนักงานหอพักและงานการเงิน เวลา 08.30-15.00 น. (นักศึกษาท่านใดที่ค่าหอไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ติดต่อสำนักงาน

เพิ่มเติม
blog post

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ค่าหอ ค่าประกัน ให้เรียบร้อย สามารถชำระค่าหอได้ที่สำนักงานหอพักและงานการเงิน เวลา 08.30-15.00 น. (นักศึกษาท่านใดที่ค่าหอไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ติดต่อสำนักงาน

เพิ่มเติม
blog post

ให้นักศึกษาชำระค่าหอพักให้เรียบร้อย วันที่ 25 พ.ย.2563 หากไม่ชำระตามกำหนดการดังกล่าว ทางหอพักนักศึกษาตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาหอพัก

เพิ่มเติม
blog post

ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร ปิดให้บริการ ในวันที่ 19-22 พ.ย.2563 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับกุญแจห้องใหม่ สามารถติดต่อรับที่ป้อมยาม ตลอด 24 ชม. แล้วเจอกันวันที่ 23 พ.ย.2563 จ้า

เพิ่มเติม
blog post

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ตนเองและเพื่อนร่วมห้อง ค่าหอ ค่าประกันให้เรียบร้อย รายชื่อที่มีสีแดงคือคนที่จองห้องไม่ทัน เดี๋ยวระบบเปิด จะแจ้งให้กดจองทีหลัง นักศึกษาที่ลืมจองห้องหลังจากนี้ จะไม่สามารถเลือกห้องพักได้

เพิ่มเติม