ข่าวสาร

blog post

ให้นักศึกษาชำระค่าหอพักให้เรียบร้อย วันที่ 25 พ.ย.2563 หากไม่ชำระตามกำหนดการดังกล่าว ทางหอพักนักศึกษาตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาหอพัก

เพิ่มเติม
blog post

ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร ปิดให้บริการ ในวันที่ 19-22 พ.ย.2563 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับกุญแจห้องใหม่ สามารถติดต่อรับที่ป้อมยาม ตลอด 24 ชม. แล้วเจอกันวันที่ 23 พ.ย.2563 จ้า

เพิ่มเติม
blog post

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ตนเองและเพื่อนร่วมห้อง ค่าหอ ค่าประกันให้เรียบร้อย รายชื่อที่มีสีแดงคือคนที่จองห้องไม่ทัน เดี๋ยวระบบเปิด จะแจ้งให้กดจองทีหลัง นักศึกษาที่ลืมจองห้องหลังจากนี้ จะไม่สามารถเลือกห้องพักได้

เพิ่มเติม
blog post

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ตนเองและเพื่อนร่วมห้อง ค่าหอ ค่าประกันให้เรียบร้อย รายชื่อที่มีสีแดงคือคนที่จองห้องไม่ทัน เดี๋ยวระบบเปิด จะแจ้งให้กดจองทีหลัง นักศึกษาที่ลืมจองห้องหลังจากนี้ จะไม่สามารถเลือกห้องพักได้

เพิ่มเติม
blog post

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อของตนเองและเพื่อนร่วมห้องให้เรียบร้อย นักศึกษาที่สมัครแล้วไม่ผ่าน ให้ไปแก้ไขรหัสนักศึกษาให้ครบ 11 หลัก แล้วลงทะเบียนจองหอรอบที่ 2 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น. ปิดรับลงทะเบียนวันสุดท้าย ไม่เกิน 16.00 น.

เพิ่มเติม
blog post

กำหนดการรับสมัคร-ย้ายออก 2-2563 ในการสมัคร-ย้ายออก นักศึกษาควรรักษาสิทธิ์ โดยปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด

เพิ่มเติม
blog post

นักศึกษาใหม่ ปี 1 กรุณาตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้ถูกต้อง เพื่อรายงานตัวชำระค่าหอและย้ายเข้าหอพักในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.098-3349840

เพิ่มเติม
blog post

งานหอพักนักศึกษาเปิดให้นักศึกษาหอพักใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน มารายงายตัวเข้าอยู่หอพักพร้อมชำระเงิน วันที่ 13-14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.- 15.00 น. โดยให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ 1. ให้นักศึกษาปรินต์ใบจองหอพักพร้อมนำเงินค่าหอพักมาชำระที่หอพักนักศึกษา 2. ให้นักศึกษาขนของใช้ เสื้อผ้า เข้ามาอยู่หอพักนักศึกษาได้เลย *นักศึกษาขนของเข้าหอพักแล้ว ห้ามนักศึกษากลับบ้าน จนกว่าจะถึงวันเปิดเทอม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากการที่นักศึกษาเดินทางไปกลับบ้าน ของนักศึกษาและด้วยนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมงานปฐมนิเทศของแต่ละคณะ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.63 เป็นต้นไป 3. อนุญาตให้ผู้ปกครองช่วยนักศึกษาขนของขึ้นหอพักได้ เสร็จแล้วขออนุญาตให้ผู้ปกครองลงมารอด้านล่าง เพื่อลดการแออัดภายในอาคาร 4.นักศึกษาและผู้ปกครองต้องใส่เเมสก์หรือหน้ากากผ้าทุกคนและต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหอพัก 5.การแต่งกายใส่ชุดลำลองสุกาพ กางเกงขายาว

เพิ่มเติม
blog post

งานหอพักนักศึกษาเปิดให้นักศึกษาใหม่ ปี 63 จองหอพักนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาจองที่มหาวิทยาลัย เปิดจองวันที 1-3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โปรดติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจหอพักนักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ หรือโทร 098-3349840 * 025290674 ต่อ 711 #คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษาVRU **????‍????**ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 1/2563 และมีรหัสประจำตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสมัครอยู่หอพักนักศึกษาได้

เพิ่มเติม