ข่าวสาร

blog post

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ค่าหอ ค่าประกัน ให้เรียบร้อย สามารถชำระค่าหอได้ที่สำนักงานหอพักและงานการเงิน เวลา 08.30-15.00 น. (นักศึกษาท่านใดที่ค่าหอไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ติดต่อสำนักงาน

เพิ่มเติม
blog post

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ค่าหอ ค่าประกัน ให้เรียบร้อย สามารถชำระค่าหอได้ที่สำนักงานหอพักและงานการเงิน เวลา 08.30-15.00 น. (นักศึกษาท่านใดที่ค่าหอไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ติดต่อสำนักงาน

เพิ่มเติม
blog post

ให้นักศึกษาชำระค่าหอพักให้เรียบร้อย วันที่ 25 พ.ย.2563 หากไม่ชำระตามกำหนดการดังกล่าว ทางหอพักนักศึกษาตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาหอพัก

เพิ่มเติม
ทั้งหมด