ข่าวสาร

blog post

ให้นักศึกษาชำระค่าหอพักให้เรียบร้อย วันที่ 25 พ.ย.2563 หากไม่ชำระตามกำหนดการดังกล่าว ทางหอพักนักศึกษาตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาหอพัก

เพิ่มเติม
blog post

ประกาศ สำนักงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร ปิดให้บริการ ในวันที่ 19-22 พ.ย.2563 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับกุญแจห้องใหม่ สามารถติดต่อรับที่ป้อมยาม ตลอด 24 ชม. แล้วเจอกันวันที่ 23 พ.ย.2563 จ้า

เพิ่มเติม
blog post

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ตนเองและเพื่อนร่วมห้อง ค่าหอ ค่าประกันให้เรียบร้อย รายชื่อที่มีสีแดงคือคนที่จองห้องไม่ทัน เดี๋ยวระบบเปิด จะแจ้งให้กดจองทีหลัง นักศึกษาที่ลืมจองห้องหลังจากนี้ จะไม่สามารถเลือกห้องพักได้

เพิ่มเติม
blog post

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ตนเองและเพื่อนร่วมห้อง ค่าหอ ค่าประกันให้เรียบร้อย รายชื่อที่มีสีแดงคือคนที่จองห้องไม่ทัน เดี๋ยวระบบเปิด จะแจ้งให้กดจองทีหลัง นักศึกษาที่ลืมจองห้องหลังจากนี้ จะไม่สามารถเลือกห้องพักได้

เพิ่มเติม
blog post

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อของตนเองและเพื่อนร่วมห้องให้เรียบร้อย นักศึกษาที่สมัครแล้วไม่ผ่าน ให้ไปแก้ไขรหัสนักศึกษาให้ครบ 11 หลัก แล้วลงทะเบียนจองหอรอบที่ 2 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น. ปิดรับลงทะเบียนวันสุดท้าย ไม่เกิน 16.00 น.

เพิ่มเติม
ทั้งหมด